Projekteerimine

Alates 2003 aastast oleme olnud seotud ligikaudu 1150 projektiga Eestis ning lähivälismaal (Läti, Soome, Taani, Venemaa).

Eelkõige tegeleme põllumajandus- ja tootmishoonete projekteerimisega algusest lõpuni. Mahuliselt vähemas mahus pakume abi elamute, ühiskondlike hoonete, seiklusradade jms projekteerimisel.

Vajadusel aitame geodeetiliste uuringute (geoaluste) tegija leidmisel (näiteks Desmantes OÜ).

Projekteerimisel pakume täislahendust, st selgitame koostöös tellijaga välja tema vajadused ja võimalused, külastame sarnaseid objekte, koostame detailplaneeringu, eel-, põhi- ja tööprojektid.

Tänu tehtud tööde suurele mahule suudame töid teostada kiiresti. Sageli leiame tehtud tööde hulgast soovitule analoogse projekti, mis võimaldab tellija jaoks kokku hoida projekteerimisele kuluvat aja- ja finantskulusid.

Projekteerimisel esitame tellijale projekteerimistingimustes nõutud ametiasutuste poolt kooskõlastatud projektid (Eesti Energia AS, Elion AS jm kooskõlastustasud lisanduvad projekteerimishinnale). Ehitusloa taotleb ja riigilõivu tasub alati tellija.

Üldjuhul on projekteerija esimene nõustamine tellija jaoks tasuta. Selle käigus selgitatakse välja tellija soovid ja võimalused, lepitakse kokku edasine tegevuskava ning sõlmitakse vajadusel kokkulepe edasiste projekteerimistööde jätkamiseks.

Projekteerimistööde käigus anname ülevaate kavandatava projekti ehitusliku maksumuse kohta. Vajadusel abistame taotluseelarve ja hinnapakkumise võtmiseks vajaliku lähtedokumentatsiooni koostamisel.

Ehitusperioodil pakume projekti järelhooldust, st tellija või ehitaja soovil vajalike muudatuste projekti sisseviimist ning autorijärelvalvet. Vajadusel osale ehituskoosolekutel (maksimaalselt 4 korda ehitusperioodil).

Projekteerimisalastes küsimustes palume ühendust võtta:
Vello Luts: +372 56 918 454, vello@agorek.ee
Taavi Leola: +372 56 477 439, taavi@agorek.ee
Viljar Saar: +372 56 47 8326, viljar@agorek.ee
Üldine email: info@agorek.ee