Elektritööd

Elektritööde osas pakume järgmiseid teenuseid:

  • Elektriosa tehniline nõustamine (lahendused, alternatiivid, valgusallikate valik jne);
  • Projekteerimisel (kasutame partnertite abi);
  • Terviklahendusega elektritööd;
  • Nõrkvoolu osa (valvesignalisatsioon, videovalvesüsteem, tulekahjusüsteem ja hooneautomaatika projekteerimine ning ehitus) parterite kaasabil;
  • Käidukorraldus;
  • Olemasolevate elektrisüsteemide tehnilise seisukorra kontroll.

Elektritööde teostamise järel anname tellijale üle kasutusloa saamiseks vajalikus mahus täitedokumentatsiooni.

Elektritöid puudutavates küsimustes palume võtta ühendust:
Allar Peterkop, +372 5175 690, allar@agorek.ee