Ehitus

Ehitustöid teostame nii oma jõududega kui peatöövõtukorras.
Eelkõige oleme spetsialiseerunud tootmishoonete ja -rajatiste ehitamisele, väiksemas mahus ka elamute ja ühiskondlike hoonete rajamisele.

Ehitustööde osas pakume järgmiseid teenuseid:

  • Hinnapakkumiste koostamine;
  • Üldehitustööd vundamendist katuseni;
  • Viimistlustööd;
  • Eriosade ehitus parterite abil (veevarustus, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon jne);
  • Fassaadide renoveerimine (soojustus ja krohvi-, vooder- ja plaatkatted).

Peatöövõtukorras pakume:

  • Tellija nõustamine alltöövõtjate leidmisel ja tehniliste lahenduste valikul;
  • Ehitustööde juhtimine;
  • Ehituse täitedokumentatsiooni koostamine.
  • Ehitusööde teostamisel anname tellijale üle kasutusloa saamiseks vajalikus mahus täitedokumentatsiooni.

Projekteerimisalastes küsimustes palume ühendust võtta:
Vello Luts: +372 56 918 454, vello@agorek.ee
Andri Hannula: +372 56 995 120, andri@agorek.ee
Üldine email: info@agorek.ee